Projekt domu pasywnego – podstawowe elementy

Dom pasywny musi się charakteryzować minimalizmem swej funkcji. Podstawowymi elementami domu pasywnego, znacznie wpływającymi na obniżenie zużycia energii cieplnej, są szczelne okna, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, jak również gruba izolacja.

Przegrody domu pasywnego są skonstruowane tak, aby w jak największym stopniu ograniczyć straty ciepła. Muszą one być warstwowe z izolacją termiczną, która zapewnia współczynnik ciepła U na poziomie 0,15. Taką wartość tego parametru można uzyskać wieloma metodami, aczkolwiek żadna z nich nie obejdzie się bez budowy ściany warstwowej o grubości warstwy izolacyjnej (wykonanej z wełny mineralnej, włókna celulozowego, bądź też ze styropianu) nie mniejszej jak 40 cm.

Stropodach oraz podłoga na gruncie również musi się charakteryzować odpowiedniej grubości warstwą materiału izolacyjnego. Konstrukcja zewnętrzna budynku także musi być wysoce szczelna, pozbawiona jakichkolwiek mostków termicznych.

Okna domu pasywnego muszą spełniać odpowiednie parametry techniczne –  łączny współczynnik przenikalności ciepła U nie może przekraczać wartości 0,8. Taką wartość współczynnika U uzyskują bardzo szczelne, potrójnie szklone, wypełnione gazem szlachetnym okna, osadzone w wielokomorowych ramach.

Liczy się także rozmiar okien, jak również ich współczynnik przenikania promieniowania słonecznego. Energia cieplna uzyskana z wpadających od strony południowej promieni słonecznych musi dochodzić 40%.

Przegrody powinny zapewniać wymianę powietrza poniżej 0,6 l/h przy różnicy ciśnień 50 Pa. Sprawdza się ją po wykonaniu konstrukcji przy użyciu specjalnego urządzenia. Dom o takiej szczelności musi zostać wyposażony w system wentylacji mechanicznej.

pasywny dom

System wentylacji nawiewno-wywiewnej powinien być wyposażony w rekuperację, jak również gruntowy wymiennik ciepła, którego funkcją jest podgrzanie w gruncie napływającego powietrza w okresie zimy. Zapewnia on mniejsze zużycie energii, służącej do podgrzania go do pokojowej temperatury, jak również ochłodzenia go w okresie upałów. Dzięki rekuperatorowi poziom odzyskanego powietrza z wydalanego z domu powietrza może nawet przekroczyć 80%.

Dom pasywny musi się charakteryzować minimalizmem swej funkcji. W tego rodzaju domu największy udział w zużywaniu energii ma mieć podgrzewanie wody, a najmniejszy – powietrza w pomieszczeniach, czyli odwrotnie jak w przypadku domu tradycyjnego. Zapotrzebowanie na ogrzewanie wynosi 15 kWh/m2 w skali roku, zatem jest to osiągalne przy niewielkim dogrzaniu powietrza napływającego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × cztery =